Mình là Maya!

Tại đây mình cung cấp tất cả kiến thức về Social Commerce

Chi tiết | Dễ hiểu | Hỗ trợ tận tình

Các khoá học online chất lượng về cách xây dựng nội dung & phát triển các kênh mạng xã hội như TikTok, Instagram, Youtube. Phù hợp cho freelancer, người kinh doanh tự do, và các bạn muốn tạo thu nhập thụ động trên môi trường số.

Học làm Livestream

Khoá học thương mại livestream có hỗ trợ tư vấn nội dung 1:1

Học làm TikTok

Khoá học xây kênh TikTok có hỗ trợ tư vấn nội dung 1:1

Học làm Youtube

Khoá học xây kênh Youtube có hỗ trợ tư vấn nội dung 1:1

Hướng dẫn mới nhất

Video chia sẻ kiến thức về xây kênh & bán hàng trên mạng xã hội cho người mới