Để Maya chỉ cho...

Xây dựng & phát triển kênh traffic của bạn!

Traffic | Chuyển đổi | Doanh số

Hướng dẫn chi tiết cách xây dựng nội dung & phát triển các kênh traffic như TikTok, Instagram, Youtube. Phù hợp cho freelancer, người kinh doanh tự do, và các bạn muốn tạo thu nhập thụ động trên môi trường số.

Học làm Instagram

Build kênh, và bán hàng

Học làm TikTok

Học làm idol với Maya

Học làm Youtube

Xây dựng kênh video bền vững

Hướng dẫn mới nhất

Các bài hướng dẫn chi tiết về xây dựng kênh traffic dành người người mới

Các dự án Channel Building mà mình đã tư vấn & thực thi

Kênh TikTok ZezzyCouple

Xây dựng trong chưa đầy 1 tháng, đạt 100.000 follow, tạo ra doanh thu bền vững trong lĩnh vực kinh doanh nến thơm