0(0 Ratings)

Online Mentoring: Social Selling System on Facebook Profile

Nội dung chương trình:

Module 1: Định hình lại tư duy bán giải pháp trên mạng xã hội (Social Selling)

 • Hướng dẫn Mentee mới (Bạn cần xem nội dung này)
  04:16
 • Điều gì đã khiến không ai thích mua hàng của bạn trên Facebook
  08:37
 • Bản chất của Social Selling và 4 trụ cột quan trọng.
  11:54
 • Lộ trình từ không có gì đến “số đông tò mò” về giải pháp mà bạn cung cấp.
  08:34
 • Chúng ta cần kế hoạch, vậy sẽ có gì trong kế hoạch Social Selling của bạn?

Module 2: Cùng mình nghiên cứu lại về kỹ năng viết nội dung

Module 3: Đến lúc bạn cần có những tấm ảnh Authentic rồi!

Module 4: Chưa ổn đâu, bạn phải làm thêm các video giá trị nữa!

Module 5: Làm nội dung cũng thú vị đấy, nhưng chiến lược kinh doanh sẽ là gì?

Module 6: Đừng làm mọi việc một mình, hãy giúp cho đồng đội của bạn nữa

Đánh giá chương trình:

Chưa có đánh giá
Chưa có đánh giá
6,000,000
Enrollment validity: Lifetime

Tags