0(0 Ratings)

Online Mentorship: Đồng hành xây dựng & phát triển kênh YouTube của bạn.

Nội dung chương trình:

Chương 1: Tổng quan về nền tảng YouTube

  • Hướng dẫn Mentee mới (Bạn cần xem nội dung này)
    03:32
  • YouTube và các nguyên tắc thành công trên nền tảng.
    08:05
  • Các phương pháp ứng dụng YouTube để tạo ra thu nhập
    12:24

Chương 2: Chiến lược tăng trưởng trên YouTube

Chương 3: Sáng tạo nội dung chuyên sâu

Chương 4: Quay dựng video cho người mới

Chương 5: Hướng dẫn chi tiết quay dựng video cho các định dạng khác nhau

Chương 6: Chia sẻ kinh nghiệm thực tiễn về khai thác thương mại trên YouTube

Đánh giá chương trình:

Chưa có đánh giá
Chưa có đánh giá
15,000,000
Enrollment validity: Lifetime

Tags