Hi John

Hãy giúp chúng tôi cải thiện trải nghiệm của bạn với chúng tôi thông qua giao tiếp tốt hơn. Vui lòng điều chỉnh tùy chọn email của bạn john@example.com.

Bạn vẫn sẽ nhận được email thanh toán và giao dịch quan trọng

Cập nhật tùy chọn của tôi
.