Tư vấn 1:1 TikTok channel building

Học online - Nhưng sẵn sàng hỗ trợ liên tục đến khi ra kết quả.

75 video chi tiết + Tư vấn nội dung 1:1 thông qua hệ thống video + Group hỗ trợ trên Telegram.
Hướng dẫn chuyên sâu từ thuật toán, chính sách, ý tưởng và cách quay dựng bằng điện thoại cho từng thể loại video phổ biến trên TikTok.
Hệ thống cập nhật video hướng dẫn hàng tháng cho các nội dung trending của TikTok.​
Previous
Next

Tư vấn online triển khai kênh TikTok 1:1 trong vòng 30 ngày - Tặng 75 video kiến thức.

Đọc tới đây, bạn lại nghĩ: "Maya đã làm được kênh TikTok nào nhiều view, nhiều Follow chưa?"

Kênh TikTok mình triển khai

Đăng ký khoá học của mình

Thông tin thanh toán

Đơn hàng của bạn

Sản phẩm Tạm tính
Nơi nhập dữ liệu
Product mới
  × 1
0
Tạm tính 0
Tổng 0

Thông tin cá nhân của bạn sẽ được sử dụng để xử lý đơn hàng, tăng trải nghiệm sử dụng website, và cho các mục đích cụ thể khác đã được mô tả trong chính sách riêng tư của chúng tôi.